OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

KUPCI

Kupci usluga pod ovim Opštim uslovima mogu da budu samo punoletna i poslovno sposobna fizička lica koja kupuju usluge na malo za ličnu upotrebu i koji su se pre kupovine registrovali na internet stranici goit.rs

Kupci usluga mogu biti i pravna lica, ali se na njih ovi Opšti uslovi ne primenjuju.

Dovršenom registracijom svaki kupac garantuje da su podaci koje je uneo prilikom registracije istiniti u celosti. JOS TRADE D.O.O. ne snosi odgovornost ukoliko bilo koji od podataka navedenih prilikom registracije nije istinit, jer nema način, niti zakonski osnov da vrši identifikaciju i nadzor korisnika u meri u kojoj to nije neophodno za pružanje usluga. Međutim, ukoliko JOS TRADE D.O.O. posumnja u istinitost podataka, zadržava pravo da odbije pružanje usluge, isključi nalog ili otkaže porudžbinu. Kao korisnik, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu, kao i za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije JOS TRADE D.O.O. će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

Kada registrujete svoj nalog ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem Opštih uslova prihvatate komunikaciju elektronskim putem kao punovažnu za potrebe zaključenja ugovora, ispunjenja uzajamnih prava i obaveza, kao i sva obaveštenja u vezi sa Vašim nalogom, realizovanim i nerealizovanim porudžbinama. Naša komunikacija prema vama, ukoliko se odnosi za potrebe pojedinačnih ugovora koje zaključite sa nama odvijaće se putem elektronske pošte (email), dok će se opšta obaveštenja, namenjena svim korisnicima, objavljivati na ovom sajtu.

Email adresa kupca se koristi isključivo radi zaključivanja Ugovora i komunikacije, a ne u svrhu primanja reklama i poruka komercijalne sadržine.

 

PODACI O PRODAVCU

U skladu sa odredbom člana 6 Zakona o elektronskoj trgovini obaveštavamo Vas da je pružalac usluga privredno društvo JOS TRADE D.O.O., sa sedištem na adresi Petra Lekovića 3/5, matični broj: 21583707 PIB: 111970209, koje je upisano u registar Agencije za privredne registre rešenjem broj BD 34466/2020 od 29.05.2020. godine, sa registrovanom pretežnom delatnošću Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca.

JOS TRADE D.O.O. je vlasnik je web sajta goit.rs preko koga pruža usluge iz oblasti informacionih tehnologija, digitalnog marketinga i veb hostinga. Molimo Vas da pre registracije i kupovine sa pažnjom pročitate Opšte uslove poslovanja („Opšti uslovi“) zato što oni predstavljaju sastavni deo ugovora koje JOS TRADE D.O.O., kao prodavac, zaključuje sa fizičkim licima koja pribavljaju usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, kao kupcima.

Opštim uslovima regulišu se i bliže uređuju sva pitanja koja se tiču kupovine usluge putem internet platforme goit.rs, kao što su registracija, naručivanje usluga, plaćanje usluga, izjavljivanje reklamacije na usluge. Svrha donošenja Opštih uslova je utvrđivanje poslovnih principa i pravila po kojima posluje JOS TRADE D.O.O., kao i obaveštavanje kupaca usluga o njihovim pravima i obavezama u vezi kupovine koju je kupac izvršio samo i isključivo preko platforme goit.rs, a ne direktno od prodavaca.

 

NARUČIVANJE

Naručivanje usluga vrši se isključivo posredstvom sajta goit.rs, uz obaveznu prethodnu registraciju, a sve u skladu sa jasnim instrukcijama koji su korisniku dostupni nakon što se uloguje na svoj nalog, ili krene u postupak naručivanja.

 

OPISI USLUGA

JOS TRADE D.O.O. se trudi da sve usluge opiše što je tačnije moguće, ali ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi usluga 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako usluga koju ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete možete odustati od kupovine, a mi ćemo Vam vratiti Vaš novac.

 

CENE USLUGA I IZJAVA O PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

JOS TRADE D.O.O. se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice. JOS TRADE D.O.O. ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do očigledne greške prilikom postavljanja cene na sajtu. (npr. greškom stavljena cena 1 dinar, bez izričite napomene o tome).

Cene navedene na sajtu ne obuhvataju dodatne troškove usluga (ukoliko kupac ima želje koje odstupaju od opcija navedenih prilikom kupovine usluga, a pre toga nije izričito naveo dodatne potrebe sa kojima se prodavac složio), niti bilo koje druge eventualne dodatne troškove, osim ukoliko drugačije nije izričito iskazano.

JOS TRADE D.O.O. zadržava pravo na prodajne podsticaje u skladu sa odredbama Zakona o trgovini.

 

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u RSD (osim ukoliko se usluga kupuje preko PayPal-a gde važe njihove odredbe o konverziji i troškovima) kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

PLAĆANJE

Kupac može kupoprodajnu cenu platiti na sledeće načine:

 1. Uplata putem PayPal – plaćanje karticom ili sredstvima raspoloživim na PayPal
  Kupac plaćanje vrši plaćanje preko PayPal platforme po njihovim pravilima, odredbama i provizijama.
 2. Plaćanje platnim karticama
  Plaćanje je moguće platnim karticama koristeći platne aplikacije u koje se unose podaci o kartici koje aplikacija zahteva.
 3. Plaćanje putem platnih naloga ili putem e-banking Aplikacije
  Plaćanje se vrši nakon dostave predračuna na odgovarajuću e mail adresu kupca u kome se navode podaci o robi (količina, naziv artikala, datum prometa ) i ukupna cena koja se plaća putem e banking aplikacija ili realizacijom naloga za prenos ili uplatu u banci, pošti ili ovlašćenoj finansijskoj insistuciji.

JOS TRADE D.O.O. neće prodavati usluge čiji je promet zabranjen propisima Republike Srbije.

 

REKLAMACIJA

Kupac ima pravo da izjavi reklamaciju prema JOS TRADE D.O.O. u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača putem elektronske pošte na adresu [email protected]

Reklamacija mora da sadrži: ime i prezime i kupca, adresu kupca, adresu za prijem elektronske pošte, broj telefona kupca, broj porudžbine i opis nedostatka kupljene usluge sa odgovarajućim dokazima (fotografije, snimak ekrana).

JOS TRADE D.O.O. će kupcu na e-mail koji je koristio prilikom registracije naloga, dostaviti broj reklamacije u evidenciji reklamacija. Na izjavljenu reklamaciju JOS TRADE D.O.O. Vam odgovoriti najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, osim ukoliko to iz objektivnih razloga nije moguće, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

 

ODUSTANAK OD UGOVORA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) kupovina posredstvom internet platforme goit.rs smatra se prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu u korist kupca, koji se smatra potrošačem, ustanovljava posebno pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je usluga predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je on kupac odredio. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu na zahtev. Molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoje poslovanje, a sve u cilju efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti. Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. 

Imajte u vidu da je moguće samo tražiti reklamaciju na usluge koje nisu u potpunosti izvršene, ili izvršene sa nedostacima (gde subjektivne misli od kupca nisu validne, već mora biti nedostatak ili kvar koji drastično odstupa od navedenih stavki prilikom kupovine).

Po prijemu proizvoda, pristupićemo utvrđivanju da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost usled samostalne intervencije od kupca na poručenoj usluzi, prodavac ima pravo da u potpunosti odbije reklamaciju.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman usluga u našoj ponudi, to su sledeće situacije:

 • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
 • isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

 

ONLINE PLAĆANJE

Zaštita privatnosti korisnika

U ime JOS TRADE D.O.O. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni JOS TRADE D.O.O. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Povraćaj sredstava

U slučaju uvažene reklamacije na usluge, kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, JOS TRADE D.O.O. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI GOIT.RS

JOS TRADE D.O.O. ne snosi odgovornost za umanjenu vrednost usluge koja nastane kao posledica intervencija na usluzi, koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost same usluge.

JOS TRADE D.O.O. ne snosi odgovornost:

 • za neistinitost nekog od podataka navedenog prilikom registracije
 • za nepostojanje odgovarajuće poslovne sposobnost kupca za zaključenje ugovora
 • za nezakonitost u korišćenju od strane bilo kog lica
 • u slučaju prikazivanja prozvoda kojima se krši pravo intelektualne svojine bilo kog trećeg lica

U meri u kojoj to propisi Republike Srbije dopuštaju, JOS TRADE D.O.O., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima. Ukoliko vaša upotreba informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira štetnim aktivnostima, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

 

NADLEŽNOST SUDA I MERODAVNO PRAVO

Za sve sporove nastale povodom korišćenja ili u vezi sa korišćenjem sajta goit.rs ugovorena je nadležnost suda u Subotici uz primenu prava Republike Srbije.

Prihvatamo mogućnost rešavanja sporova vansudskim poravnjanjem.

 

IZMENA OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

JOS TRADE D.O.O. zadržava pravo da periodično, po svojoj diskrecionoj proceni, izmeni Opšte uslove poslovanja, o čemu je dužan da obavesti svoje korisnike, objavom novih Opštih uslova na svojoj internet stranici. U slučaju izmene uslova, na sve porudžbine potvrđene do stupanja na snagu novih Opštih uslova poslovanja, važiće stari opšti uslovi poslovanja. JOS TRADE D.O.O. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja kupca da se upozna sa sadržinom važećih Opštih uslova. Potvrđivanjem porudžbine na svom korisničkom nalogu, kupac se saglašava sa primenom Opštih uslova, koji predstavljaju sastavni deo ugovora o prodaji na daljinu.

 

KONTAKT

JOS TRADE D.O.O. SUBOTICA
24000 Subotica, Petra Lekovića 3/5
MB: 21583707
PIB: 111970209
Delatnost: Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca (4799)

Web adresa: https://goit.rs

E-mail: [email protected]

Kontakt telefon: 0800 333 448