ODRŽAVANJE WEB SAJTA

Održavanje web sajta podrazumeva redovne aktivnosti koje se sprovode kako bi se osiguralo da web sajt funkcioniše ispravno i da sadržaj na njemu ostane aktuelan i relevantan. Aktivnosti održavanja mogu da budu:

  • Ažuriranje sadržaja: Ažuriranje teksta, slika i video sadržaja na web sajtu kako bi se osiguralo da su informacija na njemu uvek aktuelne i relevantne.
  • Ažuriranje softvera: Ažuriranje softvera na web sajtu, uključujući sistemske programe, plugine i teme, kako bi se osiguralo da web sajt funkcioniše ispravno i da je zaštićen od sigurnosnih rizika.
  • Sigurnost i Backup: Preduzimanje mera da web sajt bude zaštićen od sigurnosnih rizika, uključujući hakerske napade i zlonamernog softvera, kao i sam backup i vraćanje backup-a u slučaju štetnog događaja.

Održavanje web sajta je važno za njegovu funkcionalnost, performanse i sigurnost, kao i za njegovu reputaciju kod posetilaca i klijenata. Ukoliko nije pravilno održavan, web sajt može da doživi probleme sa gore navedenim, što može da dovede do gubitka posetilaca i potencijalnih klijenata.